Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, u sklopu programa „Projekt škola tehničkih aktivnosti, svake godine organizira Izložbu radova – mladi tehničari i njihovi mentori. Ove godine 3. izložba radova održana je 25.6.2021. u osnovnoj školi Retkovec, u Zagrebu.

Na izložbi je predstavljeno 59 najboljih radovi učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske

Izložba je bila natjecateljskog karaktera, te su dodijeljene tri glavne nagrade i još četiri ostale.

Među glavnim nagrađenim radovima je i rad pod nazivom Križić-kružić Pro Max. Autori  rada su Jan  Rastović i Mateo Šelj,  članovi Udruge informatičara BBŽ.

Ujedno je učeničku nagradu učeniku (10. dana ljetne STEM škole robotike u Krajevici) osvojio Jan Rastović. Udruga će se pobrinuti da i Mateo Šelj tkođer bude nagrađen istom radionicom

Takođe je nagrađen i njihov mentor Branko Raičković.

Nagrađeni rad je upućen na  Međunarodnu izložbu inovacija ARCA.

Nagrade je svečano uručila ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać.

Izložbu radova – mladi tehničari i njihovi mentori