Djelatnost udruge čine promidžba i razvitak informatičkih znanja i vještina, aktivnosti na informatičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih informatičkih tehnologija te bržem usvajanju i razmjeni informacija.

 

Udruga djeluje na području grada Bjelovara i Bjelovarsko – bilogorske županije.

Udruga je utemeljena 26.02.1994., a registrirana 10.01.1995. godine.

Udruga se udružuje u Zajednicu tehničke kulture BBŽ i Hrvatski savez informatičara.

 

Temeljni ciljevi udruge jesu:
· zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti,
· razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito informatike,
· okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave,
· razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
· njegovanje zajedničkog duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima.

 

Osnovne ciljeve odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje informatičkih znanja i vještina, koji obuhvaćaju aktivnosti na informatičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih informatičkih tehnologija, te bržem usvajanju i razmjeni informacija, Udruga ostvaruje putem:
· pokretanja i organiziranja informatičko-publicističke djelatnosti – prigodnog glasila, te djelotvorno korištenje novinske, radio i televizijske mreže;
· provođenjem stalnih natječaja radova mladih informatičara i unapređivanja inovatorstva i racionalizacija u području amaterskog bavljenja informatikom i računalnom djelatnošću;
· poticanja školskih i lokalnih te organiziranja županijskih smotri, natjecanja, tribina, izložbi, seminara i drugim manifestacija u cilju popularizacije, razmjene i unapređenja rada u amaterskom bavljenju informatičkom djelatnošću;
· okupljanja stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća;
· realizacija programa odgoja i obrazovanja, te osposobljavanje djece, mladeži i građana iz područja informatike kroz gradnju, rukovanje i programiranje, te ostale sadržaje u području informatičke djelatnosti,
· sudjelovanja u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera u okvirima svog djelovanja;
· izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja,
· nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je udruga vlasnik ili korisnik;
· suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
· skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
· obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.