Suradnja UI i dječjeg vrtića “Ciciban”

DSC00269Tijekom 2013. godine ostvarena je suradnja između Udruge i polaznika dječjeg vrtića – napredne skupine “Bistrići” u savladavanju prvih znanja o robotici.

Rano učenje robotike