Nagrade za Projekt

Nagrade za Projekt Učenici IV. osnovne škole i članovi UIBBŽ nagrađeni su za izuzetan rad Nakon četiri godine rada na projektu, koji je postao jedan od većih školskih projekata u Hrvatskoj u koji su se uključilo preko 30 škola diljem

EU javni natječaj

EU javni natječaj Ove godine se naša udruga prvi put javila na EU natječaj. U PODRUČJU:  Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a Osnivanje BJELOVARSKOG ROBOTIČKOG CENTRA >>>Rezultati Natječaja se još uvijek očekuju<<<