Mipro 2020 – online

Na ovogodišnjem međunarodnom stručnom skupu iz mikroelektronike predstavljen je rad članova UIBBŽ pod naslovim MIKRO:BIT-NA BIOMETRIJA

 

Za indirektno mjerenje visine objekta korist se uređaj klinometar. Za izračun visine je potrebno izmjeriti inklinaciju. Zatim izračunati visinu pomoću udaljenosti od objekta i tangensa izmjerenog kuta.

Micro:bit je malo računalo veličine kutije šibica. U sebi sadrži mnogobrojne senzore koji se mogu iskoristiti na različite načine, serijsku i radio komunikaciju te displej za prikaz rezultata.  Kako na micro:bit možemo priključiti senzor kuta elevacije, mogućnost izračuna tangensa kuta kao i ostalih izračuna i prikaza istih na displeju, možemo ga u potpunosti iskoristiti za ovakav način mjerenja. Naravno treba napisati softversku aplikaciju te prilagoditi mjerne jedinice.

Mipro 2020 – online